Consultoria Informàtica Professional

Assessorament Tecnològic i Transformació Digital

Demana Més Informació


Què és la Consultoria Informàtica?


La consultoria informàtica és un procés mitjançant el qual una empresa especialista en Tecnologies de la Informació (TI) assessora a altres empreses sobre com implantar les noves tecnologies existents en el mercat per augmentar la seva productivitat i millorar els seus processos interns.

Consultoría Informática

El servei de consultoria informàtica és especialment útil en el cas d'empreses que han crescut molt ràpid, i l'estructura i complexitat han superat les capacitats dels sistemes informàtics i aplicacions utilitzades fins al moment.

També resulta imprescindible per empreses el sector ha evolucionat tecnològicament, i que s'han quedat enrere respecte als seus competidors, per a empreses joves que no tenen processos interns estandarditzats, i per a empreses que tenen requeriments de seguretat informàtica molt elevats perquè desenvolupen propietat intel·lectual i manegen dades i informació sensible.

Un servei de consultoria informàtica ben planificat i executat permet implantar en aquestes empreses les millors opcions tecnològiques a nivell de xarxes informàtiques, equips, aplicacions i telecomunicacions, que augmenten la productivitat d'empleats i directius, que faciliten el seu treball tant individual com en equip, i que impulsen el creixement de l'empresa i la seva transformació digital.

La Nostra Metodologia de Consultoria Informàtica

En Kualitek realitzem projectes de consultoria informàtica a mida. Revisem i analitzem la infraestructura informàtica utilitzada pels nostres clients, les principals eines i aplicacions que utilitzen, els seus sistemes de comunicacions i els seus equips, i els proposem les millors solucions tecnològiques que s'adaptin a les seves necessitats i a la seva forma de treballar.

Analitzem tots els aspectes que poden tenir incidència en la productivitat de l'empresa: programari de gestió empresarial (ERP), gestió comercial (CRM), gestió documental (CMS), utilització d'escriptoris virtuals i servidors VPS, gestió d'altes, baixes i permisos d'usuaris, estandardització en les compres d'equips informàtics, gestió de servidor de correu electrònic corporatiu i integració amb l'Outlook o Gmail, programari de productivitat (MS Office, Google Docs), etc.

Consultoría Informática y Transformación Digital

La nostra metodologia de treball consta dels següents passos:

  • Diagnòstic de la situació actual de l'empresa. En aquesta fase es recullen les necessitats que ens transmet l'empresa, i s'identifiquen els problemes existents i els processos susceptibles de millora. Per a això, Kualitek analitza els sistemes informàtics existents en l'empresa, les seves xarxes informàtiques i de comunicacions, els seus equips informàtics i les aplicacions utilitzades.
  • Elaboració d'un Pla d'Acció, en base als resultats de la diagnosi realitzada, i de comú acord amb l'empresa perquè el Pla s'adapti a les seves necessitats i a la seva forma de treballar.
  • Implementació del Pla d'Acció dissenyat. S'implanten les solucions tecnològiques acordades en la fase anterior, d'acord amb els terminis establerts per a cadascuna de les accions a executar.
  • Avaluació dels resultats de la implantació realitzada. Es procedeix a comparar la situació final amb la situació inicial, per confirmar que els problemes existents han estat solucionats, i que els processos interns de l'empresa han estat optimitzats tecnològicament.

Un cop finalitzat el projecte de consultoria informàtica, recomanem als nostres clients contractar els nostres Servei de Manteniment Informàtic i Servei de Manteniment de Xarxes, ja que permeten garantir que els sistemes informàtics i de comunicacions implantats funcionin de forma òptima, i que l'empresa pugui gaudir en tot moment dels beneficis de la transformació digital realitzada.

Si tens dubtes o preguntes sobre la nostra metodologia de treball, o sobre si la teva empresa pot beneficiar-se de la realització d'un projecte de consultoria informàtica, contacta'ns sense compromís i estarem encantats d'atendre't. En Kualitek posem a la teva disposició els coneixements i l'experiència dels nostres tècnics, perquè puguis gaudir de les màximes garanties de qualitat, seguretat, i professionalitat en la gestió dels teus sistemes informàtics.

Contacte
Català
×