Politica de Privadesa

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els hi informem que la present pàgina web és propietat de KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L., d’ara en endavant també el Prestador, domiciliada al carrer Perea 1, 15-2 08035, Barcelona (Espanya), amb CIF B66451501, telèfon de contacte: 931310505, i correu electrònic: [email protected].

KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L., com a responsable de la present Pàgina web i en conformitat amb allò que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en allò referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) y per la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), tenen implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica y organitzatives, establertes al Reial decret 1720/2007 del 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes d’allò què preveu la LOPD, KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L.  l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació a la fi de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web. Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són les següents: respondre a les consultes i/o proporcionar la informació requerida per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. pel present Avís Legal ressenyades; i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signatari garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi.

El Prestador, mitjançant un asterisc (*) a les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari otorga el consentiment inequívoc a KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. per a que procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmenades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o la no acceptació de la present politica de protecció de dades suposa la imposibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En conformitat amb allò disposat a les normatives vigents de protecció de dades personals, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació a l’interessat i adequades, pertinents i limitades a allò què és necessari en relació a la fi per la qual són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives adequades per a aplicar les mesures de seguretat establides per l’RGPD i la LOPD per a protegir els drets i libertats dels Usuaris.-

D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’Accàs, Rectificació, Portabilitat i Supressió de les seves dades i la Limitació y Oposició al seu tractament dirigint-se a KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS, carrer Perea 1, 15-2, 08035 Barcelona (España), enviant un correu electrònic a [email protected], indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i afegint fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en vigor, tal i com indica la Llei. Té dret a retirar el seu consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà al tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació a la autoritat de control si considera que poden haver estat vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat al tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accès no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i natura de les dades enmagatzemades. Tanmateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres acompleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. no cedirà les dades personals a tercers, exceptuant per obligació legal. Tot i així, donat el cas de ser cedits a cap tercer, es produïria una informació prèvia sol·licitant el consentiment expressat per a l’esmenada cessió. L’entitat responsable de la base de dades, de la mateixa manera que els que intervenguin a qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui se li hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a la adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organizatives necessàries al seu abast per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, mentre sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, substraccions i/o la pèrdua de les dades, amb l’objectiu de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, segons la natura i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat de les mateixes per part de KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. de la forma i per a les finalitats indicades a la present Politica de Protecció de Dades Personals.

EXACTITUD Y VERACITAT DE LES DADES

L’usuari es l’únic responsable de la veracitat y correcció de les dades que hagi tramès a KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L., exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència y legitimitat de les dades personals facilitades, y es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa y correcta al formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web, i pot fins i tot limitar o no permetre l’accès a la informació.

KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. no asumeix cap tipus de responsabilitat sobre la informació continguda als Webs de tercers a les que es pugui accedir mitjançant els «links» o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del Prestador.

La presència de «links» o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggerència, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

ENVIAMENT CV

En el suposat què l’usuari envïi el seu CV a travès del nostre web, l’informem que les dades aportades seran tractades per a fer-li partícip dels processos de sel·lecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de sel·leccionar el millor candidat per a la vacant del Responsable. En cas de produïr-se cap modificació a les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, amb l’objectiu de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

CANVIS A LA PRESENT POLITICA DE PRIVADESA

KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. es reserva el dret a modificar la present politica per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. no realitza pràctiques d’SPAM, motiu pel qual, no envia correus comercials per mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre KUALIKOM TELECOMMUNICATIONS S.L. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a aquest Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual es sotmeten expressamente les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Contacte
Català
×